Դրօշակ

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան դրօշակը կարմիր է։ Անիկա կը խորհրդանշէ յեղափոխութիւնը եւ Արեան զոհողութիւնը։ Ան խորհրդանիշն է մեր ազատագրական պայքարին։     

 

 

 Զինանշան

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան զինանշանը կը ներկայացնէ աջ բռունցքով բռնուած կարմիր դրօշակ. դրօշակին վրայ կան բահ, փ‘ետուրէ գրիչ եւ դաշոյն։ Բռունցքը կը ներկայացնէ մեր յարատեւ կռիւի կամքն ու կուռ կազմակերպութիւնը։ Կ՛ըսուի, թէ այդ բռունցքը կը պատկանի Ռոստոմին, որ առաջին զինանշանը կազմելու ժամանակ բռնած է դրօշակը։ Բահը կը խորհրդանշէ աշխատանքը, կը ներկայացնէ հայ աշխատաւորութիւնը, որ կ՛անդրադառնայ շահագործումին, կը գիտակցի արդարութեան գաղափարին եւ անձնուէր կազմակերպութեան ճամբով կը նետուի կռուի դաշտ։ փ‘ետուրէ գրիչը կը խորհրդանշէ գիրն ու գրականութիւնը։ Ան կը ներկայացնէ հայ մտաւորականութիւնը, որ գիտակից իր դերին, իր կարողութիւնները կը նուիրէ ժողովուրդի ազատագրութեան պայքարին։ Դաշոյնը կը խորհրդանշէ զէնքը՝ առանց որուն չկայ կռիւ, ոչ ալ յաղթանակ։ Զէնքը, սակայն, առանց բարոյական եւ գաղափարական ամուր կեցուածքի չի հասնիր իր նպատակին եւ կրնայ շեղիլ յարատեւ կռիւի ուղիէն։ Հ.Յ.Դաշնակցութեան համար զէնքը միշտ մկրտուած է գաղափարով եւ ենթարկուած՝ կազմակերպութեան։ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան քայլերգն է «Մշակ բանուոր»ը։ Անոր բառերը եւ եղանակը յօրինած է Գրիգոր Սիւնի։ Հ.Յ.Դաշնակցութեան քայլերգը կոչ կ՛ուղղէ հայ գիւղացիին, բանուորին եւ աշխատաւորին միանալու եւ օգնելու Հ.Յ.Դաշնակցութեան, որ իրենց արդար աշխատանքին պաշտպանն է եւ իրենց իրաւունքներն ու դատը հետապնդողը։ Դաշնակցութիւնը կ՛ուզէ վերջ տալ ճնշումին եւ շահագործումին նկատի ունենալով, որ հայ գիւղացիէն կը խլուի իր ճակտի քրտինքով շահածը եւ իրեն կը ձգուի միայն չոր հաց։ Ուրեմն, Դաշնակցութիւնը կը պահանջէ հայ աշխատաւորէն որ իր տանջանքէն ու զրկանքէն դուրս գայ, բողոքէ անարդարութեան դէմ եւ Հ.Յ.Դաշնակցութեան դրօշին տակ պայքարի իր արդար իրաւունքներուն եւ ազատագրութեան համար

 

     

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter