The A.R.F. Lebanese-Armenian Adolescents official website

136 պատանիներու խոստման արարողութիւն 27 Նոյ.2015

Հ.Յ.Դ. Լիբանանի պատանեկան միութիւներու Ընդհանուր Վարիչ Մարմինըկրկնելով տարիներու աւանդութիւն դարձած «Պատանիի Օր»ուան հանդիսութիւնը, այս տարի, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի խորհուրդով եւ հաւատալով հայ դպրոցի եւ պատանեկան միութիւններու իրար ամբողջացնող սերնդակերտ դաստիարակիչ առաքելութեան, «Վերանորոգե՛նք հայ պատանիին կոչումը» խորագրով հանդէս եկաւ նաեւ հայ դպրոցներու աշակերտութեան։

Հ.Յ.Դ. Լ.Պ.Մ. Լիբանան Բանակում 2015

Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Պատանեկան Միութիւններու տարեկան զոյգ բանակումները
«Դար մը բռունցքով դէպի Ամբողջական Հատուցում»
Այս տարի, ինչպէս ամէն տարի, Հ.Յ.Դ. Լ.Պ.Մ. Ընդհանուր Վարիչ Մարմինը կազմակերպեց տարեկան բանակում, կրտսեր եւ երէց պատանեկան միութիւնններուն համար, Այնճառի բանակավայրէն ներս։

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter