The A.R.F. Lebanese-Armenian Adolescents official website

«Թմրամոլութեան դէմ» վազք՝ 28 Յունիս 2015

Հ․Յ․Դ․ Լիբանանի Պատանեկան Միութիւնները կը մասնակցին ու կ՚արձանագրեն պատուաբեր արդիւնքներ՝ «Հորիզոն»-ի կազմակերպած թմրամոլութեան մարաթոն վազքին՝ Կիրակի 28 Յունիս 2015-ին, Պուրճ Համուտի մէջ.
Ա. 1999 Ծնունդ եւ վար Աղջիկներու Դասակարգ՝
Երկրորդ դիրք՝ Արազ Ղազարեան Հ․Յ․Դ․ «Նաւասարդեան» Պ․Մ․
Երրորդ դիրք՝ Լարա Սիւրմէնեան՝ Հ.Յ.Դ. «Զաւարեան» Պ․Մ․
Բ. 1999 Ծնունդ եւ վար Տղոց Դասակարգ՝
Առաջին դիրք Սագօ Կուկոզեան Հ.Յ.Դ. «Ռոստոմ» Պ.Մ.
Երկրորդ Դիրք՝ Սերժ Ահարոնեան Հ.Յ.Դ. «Գարեգին Նժդեհ-Սերգէյ» Պ․Մ․
Երրորդ Դիրք՝ Աւետ Գալայճեան Հ.Յ.Դ. «Ռոստոմ» Պ.Մ.

Կրտսեր միջ-պատանեկան զարգացման մրցում՝ Յունիս 2015

Շաբաթ, 27 Յունիս 2015-ին «Աբօ Աշճեան» երիտասարդական կեդրոնէն ներս կայացաւ կրտսեր պատանեկան միութիւններու զարգացման մրցումը։

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter